Gương không có thuỷ gương mờ,
Chàng mà không thiếp bơ vơ một mình.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001