Áo đen ai nhuộm cho mình,
Cho duyên mình đậm, cho tình anh thương.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)