Gặp mặt em dưới thuỷ trên thoàn,
Hỏi thăm phụ mẫu song toàn hay không?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001