Hai ta như áo mới may,
Như chuông mới đúc, như cày mới đâu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001