Hoa lục bình trôi riu ríu,
Anh thấy em nhỏ xíu anh thương!