Hồi nào em nói ưng anh,
Anh về anh trồng đám hành,
Anh gieo đám cải, anh vãi bông kê.
Bây giờ anh trở lộn về,
Em nói em chê đám hành anh rã.
Đám cải anh rữa,
Đám bông anh tàn.
Còn hai dãy bí leo giàn,
Sây bông đắc nụ, ớ nàng nàng ơi!


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001