Hai đứa mình xứng gái xứng trai,
Ngày nay gặp mặt, làm ai cũng mừng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001