Đêm khuya nguyệt lặn sao thanh,
Mình với tôi kết ngãi có thành hay không?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001