Hỏi anh thề thốt với ai,
Mà tóc anh mái ngắn, mái dài không cân?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001