Áo nâu kiềng bạc sáng loà,
Làm cho anh bỏ vợ nhà anh theo.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001