Anh nghe tiếng hát đâu đây
Anh về đóng chiếc tàu tay đi tìm
Trên thì lồng chim, dưới thì gà chọi
Anh hát câu này bằng gọi em ra


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001