Hỡi người đi dép quai ngang,
Tay đeo nhẫn bạc em càng say mê.
Thuyền ai trở bến Lương Khê,
Hay là chị cả giở bề đánh ghen.
Đánh ghen thì mặc đánh ghen,
Chuyến này em quyết làm quen với chàng.
Đôi tay cầm đôi gươm vàng,
Đứt tay em chịu, buông chàng không buông.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001