Đứng gần bên em gan nọ phập phồng,
Nghiêng tai hỏi nhỏ, nước mắt hồng vội tuôn.
Gặp mình giữa đám ruộng vuông,
Lời phân chưa hết, nước mắt tuôn theo liền.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001