Anh nay con trai Hải Phòng
Chạy tàu Phi Thổ vào trong Ninh Bình
Thấy em thấp bé mà xinh
Anh thuận nhân tình, anh nắm cổ tay
Nắm rồi anh hỏi cổ tay:
- Ai nặn nên trắng, ai xây nên tròn?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001