Trăm nguồn đổ xuống một khe,
Vì chàng năn nỉ thiếp nghe lời chàng.


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009