Anh ngồi ghế đẩu đề thi,
Quên câu, luống chữ cũng vì thương em.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001