18/09/2020 22:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh ngồi ghế đẩu đề thi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 09:23

 

Anh ngồi ghế đẩu đề thi,
Quên câu, luống chữ cũng vì thương em.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh ngồi ghế đẩu đề thi