Đầu làng có một cây đa,
Cuối làng cây bưởi, ngã ba cây hồng.
Có một cô gái chưa chồng,
Để anh mua bún mua lòng sang thăm.
Ai ngờ cô đã có chồng,
Để bún anh mốc để lòng anh thiu.
- Lòng anh thiu mang về luộc lại,
Bún anh thời mang đãi nước chua.
Thế gian thấy bán thì mua,
Nào ai có biết mây mưa mấy lần.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001