Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Trung đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 17:24, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 07/09/2019 08:17

Đố anh chừa được rượu tăm,
Chừa ăn thuốc chín, chừa nằm chung hơi.
- Rượu tăm anh đã chừa rồi,
Thuốc chín chừa được, chung hơi không chừa.


Khảo dị:
Đố ai chừa được rượu tăm,
Chừa ăn thuốc chín, chừa nằm ngủ chung.
Đố ai chừa được rượu tăm,
Chừa được thuốc chín, chừa nằm chung đôi.
Đố ai ngồi võng không đưa,
Ru con không hát
anh chừa rượu tăm.
Đố ai
chừa được rượu tăm,
Chừa ăn thuốc chín chừa nằm chung hơi.
- Có tôi chừa được mà thôi
,
Chừa ăn thuốc chín, chung hơi chẳng chừa.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
3. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975