Trăng tròn chỉ có đêm rằm,
Tình ta tháng tháng, năm năm vẫn tròn.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)