Ai làm cái nón quai thao
Để cho anh thấy cô nào cũng xinh


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001