Tiếc thay cây quế giữa rừng,
Để cho thằng Mán, thằng Mường nó leo.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975