Anh có thương em thì thương cho trót
Có trục trặc thì trục trặc cho luôn
Đừng làm theo thói ghe buồm
Nay về, mai ở cho buồn dạ em


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]