Đêm thanh gió mát,
Nghe đó hát tôi thương tấm lòng.
Gặp mặt em là bán lộ trình,
Hỏi thăm thục nữ gia đình ở đâu?


Khảo dị:
Đêm thanh gió mát
Nghe đó hát tôi thương tấm lòng
Gặp mặt em là bán lộ trình
Nếu chẳng gần nhau một phút, lửa tình tiêu gan
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001