Em về bẻ lá giấu đây,
Để mai em nhớ chốn này em lên.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001