Áo ai đi ở mặc ai
Áo đà ở lại đến mai hãy về
Ấy việc ước mơ nặng lòng thương nhớ
Nói ra bỡ ngỡ thiên hạ chê cười
Xa em một chút rã rời tâm can


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001