Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Trung đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/12/2015 17:58, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 07/09/2019 17:09

Hai thuyền đi chung một dòng,
Bơi chèo gần lại cho lòng đỡ suông.
Chào cô trước mũi tiên phuông,
Chào cô sau lái mặt vuông chữ điền.
Chèo rồi tôi lại hỏi liền.
Hỏi rằng cô đã kết duyên nơi nào?
Hay còn phong nhuỵ huê đào,
Thì chờ nhau đặng thăm chào đôi câu.
Kẻo mà thuyền lại xa nhau,
Xuân này hờ hững, xuân sau buồn lòng.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975