Em không thương chi tài sắc của người,
Ông trời kia đã định, em thương người em phải thương.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001