Nón này Hà Nội làm ra,
Mang lên tỉnh Bắc thêu hoa rõ ràng.
Vợ chồng đồng tịch đồng sàng,
Mà chàng bắt nón em ngang giữa đường.
Để mà nắng gió hôm nay,
Má hồng em nhạt thế này chàng ơi.
Bây giờ chàng giả nón tôi,
Tôi đội cái nón che đôi má hồng.
Bao giờ kết nghĩa vợ chồng,
Thì chàng lại được má hồng tốt tươi.


Bài ca dao về làng Triều Khúc thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội, tên nôm là Đơ Thao, có nghề dệt thao và thổ cẩm nổi tiếng.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002