Trại em có giống khoai môn,
Nuôi lợn chống Mỹ béo tròn, mượt lông.
Trại tôi nghe cũng muốn trồng,
Qua bốn cánh đồng mua mặt khoai con.
Lúc về trời đổ mưa phùn,
Thấy không mang nón, ngắt giùm lá khoai.
Người đi đội nón ướt vai,
Nhưng tôi chỉ ướt đến hai bên sườn.


Bài ca dao này viết về việc tăng gia sản xuất thời kỳ chống Mỹ ở huyện Thanh Trì, Hà Nội, nơi có vùng cá Yên Duyên, Thịnh Liệt nổi tiếng.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002