Nghĩ cảnh sống làng ta mà chán,
Nợ bề bề, ruộng bán không trôi.
Năm nay tết đến nơi rồi,
Chủ Hàng Bồ sắp cho người về thăm.
Người năm chục kẻ một trăm,
Bấm tay nợ phải đến dăm ba nghìn...


Bài ca dao về làng Triều Khúc thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội, tên nôm là Đơ Thao, có nghề dệt thao và thổ cẩm nổi tiếng.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002