Đi ngang qua ngõ ba lần,
Thấy em khuya sớm tảo tần anh thương.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001