Nước trong xanh thả con cá vàng,
Nào ai đánh đục cho chàng ngẩn ngơ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]