Tự dời vào suối đẹp,
Trong nhà có bạn bầu.
Há miệng đớp sâu bọ,
Trải đời vàng bạc giàu.
Ít, nụ hoa nuôi đủ,
Nhiều, dựa vào rong rêu.
Trong chậu khoe đầy nước,
Tha thướt dáng yêu kiều.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.