Em mang dù Nhật, hài Xiêm,
Em về anh nhớ một con cá vàng.
Cá trên mình vẽ áo nàng,
Áo trong giấc mộng em còn trong thơ.
Mùa sen em hẹn em qua,
Anh ngồi trên cỏ đã phơ phất tình...