Tháng sáu trời mưa

Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt
Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
Anh lạy trời mưa phong kín đường về
Và đêm ơi xin cứ dài vô tận

Mình tựa vào nhau cho thuyền ghé bến
Sưởi ấm lòng nhau bằng những môi hôn
Mình cầm tay nhau nghe biển dâng sóng trào
Hãy biến cuộc đời bằng những tối tân hôn

Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa Xuân
Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
Vì anh gọi tên em là nhan sắc

Anh vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc
Anh nâng tay em cho ngọc sát vào môi
Anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai
Và đêm ơi xin cứ dài vô tận

Tháng sáu trời mưa em có nghe mưa xuống
Trời không mưa em có lạy trời mưa
Anh vẫn xin mưa phong tỏa đường về
Anh sẽ nhớ suốt đời mưa tháng saú.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.