Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch
Từ khoá: mưa (169)

Đăng bởi Vanachi vào 04/05/2014 11:05, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 06/04/2016 10:52

大雨其一

大羅城外雨綿綿,
西洱江頭水浸天。
甘澤總肥秋藻蓼,
餘波應及歲園田。
出門處處堪乘艇,
抱鍤家家似障川。
有約故鄉人且至,
諸君不急為今年。

 

Đại vũ kỳ 1

Đại La thành ngoại vũ miên miên,
Tây Nhị giang đầu thuỷ tẩm thiên.
Cam trạch tổng phì thu tảo liệu,
Dư ba ưng cập tuế viên điền.
Xuất môn xứ xứ kham thừa đĩnh,
Bão tráp gia gia tự chướng xuyên.
Hữu ước cố hương nhân thả chí,
Chư quân bất cấp vị kim niên.

 

Dịch nghĩa

Bên ngoài thành Đại La mưa dai dẳng
Ở đầu sông Nhĩ phía tây nước liền trời
Đầm nước ngọt tràn đầy rong nghễ mùa thu
Sóng thừa quanh năm đầy ruộng vườn
Ra cửa nơi nơi phải đi thuyền
Ôm cái mai nhà nào cũng tựa như muốn ngăn nước sông lên
Có hẹn với quê nhà người hãy đến
Các ông chẳng cần gấp vội gì về năm nay


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Ngoài thành Đại La mưa, mưa hoài
Tây Nhị hà kia nước lộn trời
Chằm ngọt, thu về, rong nghễ tốt
Ngập xong, năm trọn, ruộng vườn tươi
Ra đường, chốn chốn thuyền đua lái
Ngăn nước, nhà nhà thuổng với mai
Có hẹn quê nhà, xin khách đến
Năm nay các vị cứ nhàn thôi

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngoài thành mưa trút mãi không ngừng
Sông Nhĩ bờ tây mực nước dâng
Vườn tược quanh năm dồi sóng bạc
Rong rêu trọn tiết ngập đầm thanh
Vát mai đây đó đi ngăn nước
Ra cửa gần xa đẩy chống thuyền
Đã hẹn với quê người hãy đến
Năm nay đâu có việc chi liền

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Ngoài thành Đại La mưa ròng ròng
Phía tây dòng Nhị nước mênh mông
Màu mỡ giúp cho rau thu tốt
Sóng dào lan khắp mọi nương đồng
Nơi nơi ra cửa đều thuyền mảng
Nhà nhà mai, cuốc đều ngăn sông
Xóm cũ hẹn nhau nay lại tới
Mùa nay các bác cứ ung dung


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thành ngoại Đại La mưa mãi hoài,
Đầu tây sông Nhĩ nước liền trời.
Thu về đầm nước đầy rong nghễ,
Vườn ruộng quanh năm sóng nước đầy.
Mọi chốn phải đi thuyền tới cửa,
Nhà nào ngăn nước cũng cần mai.
Với quê có hẹn người nên đến,
Gấp vội chẳng cần về tháng nay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời