Em lắng nghe mưa
Trên những ngón tay mình
Những giọt nước quần tụ
Trong lòng bàn tay em
Và lặng thinh biến đổi
Thành giọt lệ to đùng
Bầu trời ơi, người khóc đau đớn thế!
Em mang giọt nước mắt của người cho con ngựa của em
Sau chặng đường mệt mỏi
Nó đang thở khàn khàn
Và đất bám chân nó
Đã nhão nhoẹt thành bùn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)