Cuộc đời em là một bản nháp
Trên đó các con chữ là những chòm sao
Tất cả những ngày thời tiết xấu
Đều đã sẵn bày trên đó từ lâu

Cuộc đời em là một bản nháp
Tất cả may mắn của em, xui xẻo của em
Đều ở lại trên đó
Như tiếng kêu bị tiếng súng nổ cắt ngang


Nguồn: Những ngôi sao băng - Thơ dịch nhiều tác giả, NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)