Mưa mịt mù, ngày Huế cứ âm u
Sông Hương cũng âu sầu, vẩn đục!
Ta không mưa
Chỉ là muốn khóc
Cho trôi đi
Vợi đi
Mấy muộn phiền...

Tháng mười
Trời cũng đổ nghiêng
Trút day dứt cho người nặng nợ
Đất không muốn mà mặt buồn cứ ngữa
Ngàn giọt rơi
Ngấm lạnh
Vây đời...


(16/10/08)