Lăng tẩm như người già
Chống gậy đứng dưới mưa
Áo tơi rêu những miếng vá
Thành quách cong nếp xưa.

Những nhịp Tràng Tiền lô xô
Dáng người cúi chờ
Nón nối nhau úp lặng
Hoàng hôn từ lòng sông Hương
Dùng dằng níu sáng màu nắng.

Câu thơ bảng lảng
Tiếng chuông dan díu
Chơi vơi...
Nhận ra bầu trời Huế
Thẳm sâu em nụ cười.


4-2014