14.00
64 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 04/02/2016 22:16 bởi Bóng nắng, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 05/02/2016 07:59 bởi hongha83
Tập thơ Trở mùa, tập thơ thứ năm của Nguyễn Đình Xuân, được xuất bản năm 2016.