Đăng bởi Bóng nắng vào 14/07/2010 14:24, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Bóng nắng vào 01/08/2010 09:51

Lim dim mắt tròn xoe
Ve nép sau vòm lá
Chơi trốn tìm vui quá
Ve hỉ hả hát ca.

Bé tìm mãi không ra
Ve trốn sao giỏi thế
Tìm thấy ve không dễ
Bắt được nắng hè thôi.