23/06/2021 03:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếng ve

Tác giả: Nguyễn Đình Xuân

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bóng nắng vào 15/07/2010 14:24

 

Lim dim mắt tròn xoe
Ve nép sau vòm lá
Chơi trốn tìm vui quá
Ve hỉ hả hát ca.

Bé tìm mãi không ra
Ve trốn sao giỏi thế
Tìm thấy ve không dễ
Bắt được nắng hè thôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Xuân » Tiếng ve