Chưa có đánh giá nào
49 bài thơ
Tạo ngày 01/08/2010 09:45 bởi Bóng nắng, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 03/02/2016 22:24 bởi Bóng nắng
Đây là những bài thơ của Nguyễn Đình Xuân được sáng tác từ năm 1978 đến nay.