29/05/2022 08:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tản mạn Huế

Tác giả: Nguyễn Đình Xuân

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bóng nắng vào 07/06/2014 10:15

 

Lăng tẩm như người già
Chống gậy đứng dưới mưa
Áo tơi rêu những miếng vá
Thành quách cong nếp xưa.

Những nhịp Tràng Tiền lô xô
Dáng người cúi chờ
Nón nối nhau úp lặng
Hoàng hôn từ lòng sông Hương
Dùng dằng níu sáng màu nắng.

Câu thơ bảng lảng
Tiếng chuông dan díu
Chơi vơi...
Nhận ra bầu trời Huế
Thẳm sâu em nụ cười.
4-2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Xuân » Tản mạn Huế