A Huế đây rồi, đây Huế đây
Sông Hương xanh biếc đỏ cờ bay
Băng băng “máy đẩy” con thuyền nhẹ
Vành nón nghiêng nghiêng tay vẫy tay.

Nhộn nhịp Đông Ba vẻ hội hè
Hàng chen áo mới phố chen xe
Sao vàng rực rỡ xoè năm cánh
Dẫn bóng người dâng, nâng bước đi.

Quốc học xa trông nhớ Bác Hồ
Nhớ Người cắp sách thuở còn thơ
Hôm nay hình Bác trên thành Huế
Bác vẫy tay cười tóc bạc phơ.

Chào Huế anh hùng, Huế mến thương
Bông sen trắng muốt nhẹ nhàng hương
Nào ai cất giọng câu hò mới
Tiếng “dạ” nghe sao ngọt lịm đường.


Bài thơ được sử dụng trong SGK Tập đọc lớp 4 phổ thông giai đoạn 1976-1979, không đề tên tác giả.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]