Đinh Nam Khương sinh năm 1949, quê Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội. Ông là phó chủ tịch Hội Đông y Mỹ Đức, Hà Nội, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, sinh sống và làm việc tại Hà Nội.

Giải thưởng:
- Giải A cuộc thi thơ 1981-1982 - Báo Văn nghệ
- Tặng thưởng bài thơ hay nhất 1992 - Báo Văn nghệ Quân đội
- Tặng thưởng chùm thơ hay nhất 2001 - Báo Văn nghệ
- Giải B cuộc thi thơ Lục bát 2002-2003