694.06
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: mẹ (409)

Đăng bởi Thái Ngọc Hiệp vào 27/02/2021 14:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thái Ngọc Hiệp vào 27/02/2021 14:44

Con về thăm mẹ chiều đông
Bếp chưa lên khói mẹ không có nhà
Mình con thơ thẩn vào ra
Trời đang yên vậy bỗng oà mưa rơi
Chum tương mẹ đã đậy rồi
Nón mê xưa đứng nay ngồi dầm mưa
Áo tơi qua buổi cày bừa
Giờ còn lủn củn khoác hờ người rơm
Đàn gà mới nở vàng ươm
Vào ra quanh một cái nơm hỏng vành
Bất ngờ rụng ở trên cành
Trái na cuối vụ mẹ dành phần con
Nghẹn ngào thương mẹ nhiều hơn
Rưng rưng từ chuyện giản đơn thường ngày.