Ta đi trăng cũng đi theo,
Đường xa dốc núi đỉnh đèo trăng soi.
Bây giờ trăng đã ngủ rồi,
Ta đi lòng vẫn sáng ngời ánh trăng.


Nguồn: SGK Tiếng Việt 3, tập 2, NXB Giáo dục, 2002